Kā līdzdarboties

Lai līdzdarbotos biedrībā “Preiļi izglītotai Latvijai” ir jāsāk ar vēlēšanos. Iespējas, intereses un aizrautība. Katram ir iespēja būt par daļu no kopienas. Piedalīties un rīkot pasākumus, ierosināt idejas, pielikt rokas talkās.

Aicinām ziedot skolas ēkas renovācijai. Viss par un ap. 

 

Var kļūt par asociēto biedru. Tad, ir jāaizpilda iesniegums. Iesniegums skanētā formā jānosūta uz pilbiedriba@gmail.com vai jāatnes personiski iepriekš saskaņojot laiku pa e-pastu pilbiedriba@gmail.com

Asociētajiem biedriem nav biedra vai ikmēneša dalības maksas, ir samazināta cena biedrības apmācībām, nodarbībām un aktivitātēm. Kļūstot par asociēto biedru persona apņemas līdzdarboties biedrības aktivitātēs, popularizēt biedrības pasākumus, iespēju robežās rosināt idejas un iniciatīvas biedrības darbības uzlabošanai. Apmeklēt vismaz 3 pasākumus 3 mēnešu laikā, lai saglabātu asociētā biedra statusu, kā arī veikt visus maksājumus un norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem. Piekrīt, ka fotoattēli, kuri ir uzņemti biedrības “Preiļi izglītotai Latvijai” pasākumos un aktivitātēs, kuros persona var būt attēlota, var tikt izmantoti publicitātes aktivitātēs. Piekrīt saņemt informāciju e-pastā un telefoniski par biedrības “Preiļi izglītotai Latvijai” pasākumiem un aktivitātēm.

Jebkurš cilvēks ir laipni gaidīts līdzdarboties aktivitātēs, veidot savas iniatīvas un nākt talkā Preiļu veidošanā!