Biedrības Vides reģionālais resursu centrs ir Biedrības “Preiļi izglītotai Latvijai” struktūrvienība, kuras mērķis ir sniegt jēgpilnu, uz izaugsmi vērstu alternatīvas izglītības piedāvājumu Latgales reģionā.

Dotajā brīdī ir uzsāktas vairākas aktivitātes:

Sīkāk par pasākumiem un aktivitātēm var uzzināt pasākumu kalendārā.