2016

Par biedrības “Preiļi izglītotai Latvijai” “Meža skolu” un iepriekšējiem projektiem, aktivitātēm:

Biedrība “Preiļi izglītotai Latvijai” projekta “Meža skola – reģionālais resursu centrs mācībām brīvā dabā” apmācību “Meža skola – paņēmieni un metodes brīvdabas pedagoģijā” ietvaros ir izveidojusi nodarbību plānus, kuros var smelties iedvesmu skolotāji, vecāki un interesenti, lai īstenotu apmācības brīvā dabā.

Zemāk ir apkopoti apmācību laikā izveidotie nodarbību plāni. Nodarbības ir piemērotas un var tikt dažādotas un papildinātas.

Metodes pirmsskolas vecuma bērniem

Metodes skolas vecuma bērniem