2017

Biedrība “Preiļi izglītotai Latvijai” projekta “Meža skola – reģionālais resursu centrs mācībām brīvā dabā” apmācību “Meža skola – paņēmieni un metodes brīvdabas pedagoģijā” ietvaros ir izveidojusi nodarbību plānus, kuros var smelties iedvesmu skolotāji, vecāki un interesenti, lai īstenotu apmācības brīvā dabā.

Zemāk ir apkopoti apmācību laikā izveidotās metodes. Nodarbības ir piemērotas un var tikt dažādotas un papildinātas.

Meža skola 2017 izstrādātās metodes

Īsie video – metodes