Nordplus Junior rezultāti

Āra mācīšanās ir efektīva izglītības metode, turklāt tā ir pieejama ikvienam. Ir svarīgi āra mācīšanos piedāvāt augtā līmenī. Lai nodrošinātu kvalitāti, ir nepieciešama metodoloģija, kas būtu iedvesmas avots skolotājiem un kas rosinātu skolēnu, bērnudārza audzēkņu, kā arī pieaugušo vēlmi mācīties brīvā dabā. Āra mācīšanās rezultātā tiek pilnveidotas individuālās un sociālās komunikācijas prasmes un iemaņas, nostiprināta fiziskā un garīgā veselība, veidojas garīgā, sensorā un estētiskā apziņa, attīstītās audzēkņu paškontroles spējas un personīgā labsajūta. Ieguvumi, kas rodas āra mācīšanās procesā, ir acīmredzami, tomēr diemžēl Latvijā un Lietuvā āra mācīšanās metodes netiek plānveidīgi iestrādātas mācību plānā un izmantotas sociālo prasmju pilnveidē, zināmā mērā tas notiek Somijā. Tādēļ projekta mērķis bija izrauties no ierastās klases telpas komforta zonas un izzināt, pieredzēt un piedāvāt tik pieejamās, bet tik maz izmantotās āra mācīšanās priekšrocības.

Āra metodes rokasgrāmata LV

Outdoor education tools and methods handbook LT

Outdoor education tools and methods handbook ENG

Outdoor education tools and methods handbook FIN

Rokasgrāmata ir bezmaksas. Metožu aprakstus var izdrukāt atsevišķi un izmantot individuāli vai mācību procesā.

Rokasgrāmata tapusi Nordplus Junior projekta ietvaros, apvienojot Somijas, Latvijas un Lietuvas pieredzi par āra mācīšanos. Projekta Nr. NPJR-2016/10098.

Nordplus_Junior_RGB_EN1