TRIZ pedagoģijas materiāli

TRIZ

TRIZ pedagoģija ir pieeja domāšanai jeb veids, kādā mēs risinām pārsteigumus jeb mēdzam tās saukt arī apr problēmām, kuras sastopam ik uz soļa. Biedrība “Preiļi izglītotai Latvijai” projekta “Daba. Sarunas. Izglītība” ietvaros ir izstrādājusi materiālu, kas sastāv no ievada par Par TRIZ pedagoģiju ievads un nozīmīgums , lai jebkurš varētu iepazīties ar ar šo domāšanas veidu un pieeju pārsteigumu risināšanai. Sakarā ar to, ka biedrības struktūrvienībā “Preiļu Brīvā skola” ir svarīga šo uzdevumu pielietošana ikdienā mācību procesā aicinā iepazīties ar Uzdevumi domāšanas aktivizēšanai 1.klasei un Uzdevumi domāšanas aktivizēšanai 2.klasei , kā arī ar Atvērtie uzdevumi 3.-6.klasei.  Dotie uzdevumu krājumi ir dažādi. 1. un 2. klases uzdevumi ir pielāgoti vecumposmiem, bet katrs skolotājs. vecāks var uzdevumus pielāgot bērnu vecumiem padarot tos vienkāršākus vai sarežģitākus. Burvīgs rīks ir Izgudrojumu uzdevumi teikās un tautas pasakās, kurā var iepazīties ar atvērtajiem uzdevumumiem pasakās un teikās, kuras, mēs ticam, Jūs lasāt bērniem pirms miega, lielisks rīks mācīties ar prieku. Papildus pedagogiem esam izveidojuši vingrinājumu paraugu kopumu Darbs ar attēlu un pasakām vingrinajumi, lai izgudrojumu uzdevumus pielāgotu arī mācību procesam.

Mēs esam par un ap TRIZ pedagoģiju, tās izmantošanu skolā un ģimenē, kā arī ikdienā pieaugušo dzīvē. Ar musm var sazināties vairākos veidos, sadarbībai un uzzināt vairāk var rakstot uz pilbiedriba@gmail.com vai aija.vanaga@gmail.com

Ar Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbastu projekta “Daba. Sarunas. Izglītība” projekta nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/038/15 ietvaros tika organizētas apmācības biedrības “Preiļi izglītotai Latvijai” biedriem un sadarbības partneriem, izveidots uzdevumu un materiāla kopums latviešu valodā ar TRIZ pedagoģijas atvērtajiem uzdevumiem no 1. līdz 6. klasei. Projekta ietvaros biedrības kapacitātes stiprināšanai tika apgūtas prasmes TRIZ pedagoģijas pielietošanai ikdienā un uzdevumu veidošanas prasmes.

sif-logo